Organizacje rolnicze apelują o przedłużenie terminu wniosków o dopłaty bezpośrednie do 30 czerwca

dopłaty bezpośrednie

Organizacje rolnicze żądają wydłużenia terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie do 30 czerwca ze względu na brak przepisów wykonawczych dotyczących Krajowego Planu Strategicznego. Niekompletna regulacja sprawia, że rolnicy nie wiedzą, jak właściwie wypełnić wnioski o dopłaty.

Ile wniosków o wpłynęło dotychczas?

Mimo że naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. przekroczył półmetek, nadal brakuje przepisów wykonawczych. Według Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), do 14 kwietnia wnioski złożyło ponad 177 tys. rolników. Dla porównania, rocznie o dopłaty ubiega się około 1,2 mln rolników.

Stanowisko organizacji rolniczych w sprawie wniosków o dopłaty bezpośrednie

W związku z powyższym, dwanaście organizacji rolniczych, w tym KRIR, FBZPR, NSZZ RI “Solidarność” oraz organizacje związane z hodowlą zwierząt, zwróciło się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Roberta Telusa, z prośbą o wydłużenie terminu na składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie do 30 czerwca oraz zakończenie prac nad legislacją krajową KPS.

Cytując pismo: ” Należy także nadmienić, że wprowadzenie ekoschematów wymaga od rolników, chcących realizować te działania, przygotowania np. planu dobrostanu, na co również potrzeba czasu, a także udziału doradcy. (…) Obecnie jesteśmy w połowie trwania naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie i wyrażamy zaniepokojenie niskim stopniem złożonych wniosków w ramach ekoschematów. Wielu rolników po prostu nie wie, jak i o co wnioskować, ponieważ przekazywana wiedza w czasie szkoleń jest niekompletna z powodu braku przepisów wykonawczych.”.

Organizacje argumentują, że wydłużenie terminu pozwoli rolnikom na zapoznanie się z nowymi wnioskami, ich odpowiednie przygotowanie, a także na opracowanie planu dobrostanu zwierząt, co również wymaga czasu i wsparcia doradcy. Podkreślają również zaniepokojenie niskim poziomem złożonych wniosków w ramach ekoschematów, wynikającym z niekompletnej wiedzy przekazywanej podczas szkoleń z powodu braku przepisów wykonawczych.

Wielkopolska Izba Rolnicza zaznacza, że korzystanie z ekoschematów ma kluczowe znaczenie dla wysokości dopłat w nowej Wspólnej Polityce Rolnej. W kontekście spadających cen skupu płodów rolnych i rentowności działalności rolniczej, maksymalne wykorzystanie dopłat staje się niezwykle ważne. W Krajowym Planie Strategicznym na ekoschematy przeznaczono kwotę 4,33 mld euro, co stanowi 25% koperty finansowej płatności bezpośrednich.

Zespół Agro-Wiedza

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *